Kategorie: Kremacje

Kremacja – za i przeciw

Kremacja, czyli spopielenie ciała osoby zmarłej, staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Z roku na rok wzrasta odsetek pochówków kremacyjnych w stosunku do tradycyjnych. Jednak wciąż istnieje wiele wątpliwości, które warto rozwiać.

Kremacja w świetle prawa

Polskie prawo dopuszcza możliwość spopielenia zwłok, jednak pochówek odbyć się może jedynie na cmentarzu. Znane z zagranicznych filmów sceny, gdy prochy zmarłego rozsypane zostają nad morzem czy w ulubionym miejscu, u nas pozostają fikcją. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na inne miejsce pochówku zgodę wyrazi minister ds. budownictwa w porozumieniu z ministrem zdrowia.
Kremacje dopuszczane są również w prawie kanonicznym. Choć w tym przypadku najpierw powinna odbyć się w kościele msza nad trumną zmarłego, a dopiero wówczas można przekazać zwłoki do spopielenia.

Kwestia finansowa

Wiele osób zastanawia się, czy rzeczywiście pochówek kremacyjny jest droższy od tradycyjnego. Przeświadczenie takie wynika z tego, że w Polsce wciąż istnieje mało krematoriów, co generuje kolejki i wyższe koszty. Cena spopielenia zwłok zależna jest od regionu, ale przeważnie wynosi mniej niż tysiąc złotych. Dodatkowym kosztem jest urna, której cena podobnie jak w przypadku trumny, różni się w zależności od użytego materiału i zdobień. W przypadku pochówku tradycyjnego należy liczyć się z dodatkowymi kosztami m.in. przygotowania ciała do pochówku, stroju, karawanu do przewozu trumny, kwiatów do wystawienia w kościele itp. W perspektywie czasu warto pomyśleć również o cenie pomnika.

Za i przeciw

Kremacja to wciąż nowość w naszym kraju. Nie należy się jej jednak obawiać, a wszelkie wątpliwości można rozwiać choćby w internecie na stronach takich jak kremacje.eu. Ten rodzaj pochówku uznać można za bardziej ekologiczny i bezpieczny pod względem medycznym od tradycyjnego. Spopielone prochy zmarłego spoczywają na cmentarzu, a rodzina ma miejsce, w którym może go wspominać. Jednocześnie urna zajmuje dużo mniej miejsca na cmentarzu, co w warunkach ogólnego przepełnienia, jest dużą zaletą. Jest to bardzo dobre rozwiązanie również w kwestii kosztów. Przeciwnicy kremacji opierają się głównie na względach tradycyjnych. Pochówek ciała zmarłego uznawany jest za wyraz szacunku. Można jednak uznać, że w większości głosy przeciw kremacji są wynikiem braku dostatecznej wiedzy.