Tanatos Gdańsk – usługi pogrzebowe na każdą kieszeń

Thanatos w tłumaczeniu z greki oznacza śmierć. Tanatos to także bóstwo chtoniczne utożsamiane z odejściem w zaświaty. To odejście najtrudniejsze jest dla bliskich zmarłego – wszechogarniająca rozpacz nie ułatwia działania. Zakład pogrzebowy „Tanatos” Gdańsk – firma z wieloletnią tradycją poleca usługi wykonywane w oparciu o najwyższe standardy.

Gdańsk – nekropolie pomorskiej stolicy

Na terenie Gdańska znajduje się 14 czynnych cmentarzy, 4 wojenne oraz 9 nekropolii nieczynnych. Łącznie zajmują one teren ponad 103 ha. Po II wojnie światowej władze komunistyczne likwidowały wszelkie pamiątki nawiązujące do niemieckiej przeszłości miasta, a wśród nich cmentarze. Dla uczczenia pamięci ludzi pogrzebanych na tych cmentarzach w 2002 roku stworzono Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy – symboliczne miejsce z pomnikiem w kształcie mogiły przykrytej kamienną płytą.

Na czynnych cmentarzach codziennie odbywają się pochówki. Część z nich realizowana jest przez „Tanatos” – wiodący zakład pogrzebowy z Pomorza. Zgodnie z informacją z serwisu www.tanatos.gda.pl zakład przygotowuje i przeprowadza około 500 pochówków rocznie!

Ile kosztuje pogrzeb w Gdańsku?

W okresie przygotowań do pogrzebu rodzina nie radzi sobie z procedurami i zawiłościami działań urzędniczych, gubi się w logistyce działań, a przede wszystkim martwi się o sfinansowanie pochówku. W zakładzie pogrzebowym „Tanatos” koszt pogrzebu można zamknąć w kwocie zasiłku pogrzebowego. Powyżej tej sumy organizuje się pochówki z drogimi akcesoriami pogrzebowymi, usługami transportowymi na znaczne odległości, dodatkowymi elementami wykraczającymi poza usługi standardowe.

Zakres usług pogrzebowych

Zakład ”Tanatos” wykonuje wszystkie usługi pogrzebowe:
– eksportację z miejsca zgonu,
– przygotowanie ciała,
– odkrycie i zakrycie grobu,
– zaopatrzenie w trumny, urny, ubiory, akcesoria pogrzebowe, kompozycje kwiatowe,
– oprawa medialna i muzyczna, nagłośnienie,
– transport ciał i żałobników,
– kremacje.

Na życzenie firma pomaga w załatwianiu wszystkich dokumentów i pozwoleń, wypłat z tytułu ubezpieczenia społecznego i prywatnego, a po pogrzebie organizuje tradycyjny poczęstunek – konsolację. Do czasu wypłaty zasiłku „Tanatos” kredytuje swoje działania. Po pogrzebie możliwa jest dalsza współpraca z zakładem – można zlecić ekshumację, budowę nagrobka oraz całoroczną opiekę nad grobem.